Bio-Garden

Projekty UE

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie.

OPERACJA POD NAZWĄ Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie sprzedaży owoców i warzyw, nowych produktów oraz utworzenie 3 miejsc mająca na celu rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie sprzedaży owoców i warzyw, nowych produktów oraz utworzenie 3 miejsc współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

PRZEWIDYWANE WYNIKI OPERACJI: Rozwój oraz wzrost dochodu firmy poprzez wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań w procesie sprzedaży owoców i warzyw, nowych produktów oraz utworzenie 3 miejsc.

Projekt i wykonanie Net Partners